Szerelmes versek, idézetek - a polgári házasságkötés szertartásához
az esküvői szertartásvezető ajánlásával

Szerelmes versek,
idézetek 1.

Juhász Gyula:
Szerelem?

Én nem tudom mi ez,
de jó nagyon,
Elrévedezni
némely szavadon,
mint alkonyég felhőjén,
mely ragyog,
És rajta túl
derengő csillagok.

tovább

Szerelmes versek,
idézetek 2.

Petőfi Sándor:
Szeretlek, kedvesem...
(részlet)

Szeretlek kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretnie lehet.
Kívüled rám nézve
Nincs élet nincs világ,
Te szövődöl minden
Gondolatomon át,

tovább

Szerelmes versek,
idézetek 3.

Kosztolányi Dezső:
AKARSZ-E JÁTSZANI

A játszótársam, mondd,
akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig,mindig játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni,
gyerekszívvel fontosanak látszani,

tovább

Szerelmes versek,
idézetek 4.

Laren Dorr:
Lennék.

Lennék Napod, ha nappal lenne,
fényessé tenném hajnalod,
bíborral festeném este a felhőt,
hogy gyönyörködj, ha akarod.
(...)
S mi lennék, ha itt lennél velem?
Mindenség lennék, hol nincsenek napok,
égbolt lennék éjfekete éjjel,
hol nem ragyog más, csak a Te csillagod.

tovább

Szerelmes versek,
idézetek 5.

Nadányi Zoltán:
A legszebb dalom

Legszebb dalomat
akkor írtam én meg,
Amikor
először megláttalak
S örök raboddá lett
e szív, e lélek
Egy röpke,
tűnő pillanat alatt.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 6.

Szabó Lőrincz:
Szeretlek

Szeretlek,
szeretlek, szeretlek,
egész nap
kutatlak, kereslek,
egész nap
sírok a testedért,
szomorú kedves
a kedvesért,

tovább

Szerelmes versek, idézetek 7.

Ady Endre:
Mert engem szeretsz

Áldott csodáknak
Tükre szemed,
Mert engem nézett.
Te vagy bölcse,
Mesterasszonya
Az ölelésnek.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 8.

Radnóti Miklós:
Két karodban

Két karodban
ringatózom csöndesen.
Két karomban
ringatózol csöndesen.
Két karodban
gyermek vagyok
hallgatag.
Két karomban
gyermek vagy te
hallgatlak.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 9.

József Attila:
Óda (részlet)

Szeretlek,
mint anyját a gyermek
mint mélyüket
a hallgatag vermek,
szeretlek,
mint fényt a termek,
mint lángot a lélek,
test a nyugalmat!
Szeretlek,
mint élni szeretnek
halandók,
míg meg nem halnak.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 10.

Szent Pál Apostol
Szeretet himnusz
(részlet)

Szólhatok
az emberek vagy
az angyalok nyelvén,
ha szeretet
nincs bennem,
csak zengő érc vagyok
vagy pengő cimbalom.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 11.

William Shakespeare:
LXXV. Szonett

Az vagy nekem,
mint testnek a kenyér
s tavaszi zápor
fűszere a földnek;
lelkem miattad
örök harcban él,
mint a fösvény,
kit pénze gondja öl meg;

tovább

Szerelmes versek, idézetek 12.

Edmund Spenser:
Homokba írtam
kedvesem nevét

Homokba írtam
kedvesem nevét,
de jött a hullám
s rajzom elsöpörte:
leírtam újra
minden betűjét,
de jött a dagály
s munkám eltörölte.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 13.

Váci Mihály:
Haza, Hozzád, hét hídon át

Haza, Hozzád,
hét hídon át!
Sietni síró síneken!
Utánad, ezer út után!
Fergetegek, fordulatok
fogatagából
csak Feléd!

tovább

Szerelmes versek, idézetek 14.

Váci Mihály:
Két szárny

Még alig emelkedő
gondolatnak
vagyunk mi
egy-egy szárnya.
Lehullana ez az
égreszálló madár,
ha a két szárny elválna.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 15.

Juhász Gyula
Jó érezni

Jó érezni, hogy szeretlek.
Nagyon és egyre jobban,
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép
És csak veled teljes az élet.

Szerelmes versek, idézetek 16.

Radnóti Miklós:
TÉTOVA ÓDA

Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,

S még mindig nem tudom elmondani neked,
mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 17.

Tóth Árpád:
Esti sugárkoszorú

Előttünk már
hamvassá vált az út
És árnyak teste
zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába
az alkony:
(...)

tovább

Szerelmes versek, idézetek 18.

Petőfi Sándor:
Szeretlek én, szeretlek téged...

Szeretlek én,
szeretlek téged,
Kedves kis angyalom,
Csak az fáj,
hogy szerelmemet be
Nem bizonyíthatom.

Igy egyszerűen
a szavamra,
Ha tetszik, nem hiszed,
És én mikép oszlassam el,
ha
Vannak, kétségidet?

tovább

Szerelmes versek, idézetek 19.

Johann Wolfgang Goethe:
A kedves közelléte

Fordította
Szabó Lőrinc

Rád gondolok, ha nap fényét füröszti
a tengerár;
rád gondolok,
forrás vizét ha festi
a holdsugár.

Téged látlak,
ha szél porozza távol
az utakat;
s éjjel, ha ing a kis palló
a vándor lába alatt.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 20.

Johann Wolfgang Goethe:
Valódi élvezet

S ha ád az ég
egy édes órát,
S beszélhetünk szerelmesen,
Akkor se kérem
ajka csókját,
Csak hangját,
csak szavát lesem.
Mily elme,
mely mind gazdagabban
Csillogtat rejtett érdemet!
Tökélyes ő - talán csak abban
Hibás, hogy engemet szeret.

Szerelmes versek, idézetek 21.

Johann Wolfgang Goethe:
Nyugtalan szerelem

Fordította: Kosztolányi Dezső

Jobb volna körömmel
tépetni, veretni,
mint ennyi örömmel
tetézve szeretni,
ha égve a vágyban
szívhez közelítünk,
jaj, mily csodalágyan
sajdul meg a szívünk.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 22.

Ábrányi Emil:
Veled örökké...

Veled örökké!
Ó mi szép,
Mily édes lesz az élet!
E nagy világban,
kedvesem,
Együtt bolyongni véled!

A vándort csillag vezeti,
Mosolygó szemed engem.
Felhő takarhat csillagot,
De a te szemedet nem!

tovább

Szerelmes versek, idézetek 23.

William Wordsworth:
Tünemény

Fordította: Babits Mihály

Mikor először tűnt elém,
drága volt,
mint egy tünemény,
kit azért küldött életem,
hogy egy perc dísze
ő legyen.
Szeme mint alkony csillaga;
s az alkony hozzá a haja:
csak ennyi benne az, ami
nem májusi és hajnali.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 24.

József Attila:
Gyermekké tettél

Gyermekké tettél.
Hiába növesztett
harminc csikorgó télen át a kín.
Nem tudok járni s
nem ülhetek veszteg.
Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim.
(...)
Sok ember él,
ki érzéketlen, mint én,
kinek szeméből
mégis könny ered.
Nagyon szeretlek,
hisz magamat szintén
nagyon meg tudtam szeretni
veled.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 25.

Balássy László:
SZERETNI KÜLDÖTT

Szeretni küldött,
Aki megteremtett,
Hogy világoskodj
a világ előtt,

S méltón a hivatáshoz,
melyre rendelt,
Lelked
tükörként sugározza Őt.

tovább

Szerelmes versek, idézetek 26.

Ernest Hemingway:

"Talán semmi sincs
szebb a világon,
mint találni egy embert,
akinek a lelkébe
nyugodtan letehetjük szívünk titkait,
akiben megbízunk,
akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerű jelenléte elég,
hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk."

Szerelmes versek, idézetek 27.

Paulo Choelho:

"Mindig van a világon egy ember,
aki a párjára vár,
akár a sivatag, akár egy nagyváros közepén.
Amikor pedig ezek az emberek találkoznak,
és tekintetük egymásra talál,
minden múlt és jövő teljesen elveszíti a jelentőségét,
s csak az a pillanat
és a hihetetlen bizonyosság létezik,
hogy ugyanaz a Kéz írt meg mindent a nap alatt.
A Kéz, amely fölébreszti a Szerelmet,
s amely mindenki számára, aki ebben a világban dolgozik, pihen és kincsét keresi,
alkotott egy vele rokon lelket is."

Szerelmes versek, idézetek 28.

Müller Péter:

"A lelki szeretetben
énünk kőkemény falai megrepedeznek,
s mint az árvíz, kilépünk magunkból,
s a másik világát is elöntjük.
Még akkor is, ha ez a világ tele van gátakkal,
akadályokkal, szögesdrótokkal.
S mindezek hiába bántanak,
sértenek, karcolnak vagy sebeznek.
Bárki, aki hozzánk is belép
szöges, tüskés,
csapdákkal és akadályokkal teli országba jut.
Onnan tudod, hogy valaki szeret,
hogy túllép ezeken a bántó akadályokon,
sérelmeit megbocsátja, hibáidat eltűri, s elfedi."

Szerelmes versek, idézetek 29.

Müller Péter:

"Mélyen belelátsz a szemei mögé, a lelkébe,
és bármilyen külső mögött felismered, hogy "Ő az!".
A közelében mintha melegebb lenne a levegő.
A tárgyak mosolyogni kezdenek,
a szoba ismerősebb lesz,
mintha az illat is megváltozna körülötted.
Ez az összetéveszthetetlen jelenlét-érzet,
amikor az idegenség hirtelen ismerőssé válik,
amikor meghitté varázsolódik a környezeted
- a szeretet biztos jele."

Szerelmes versek, idézetek 30.

Ismeretlen szerző:

"A házasságkötés az egyik legnagyobb horderejű döntés, amelyet életünk során hozunk.
Nem más vezet rá, mint a szeretetvágy, mely mélyen a természetünkben gyökerezik.
Emberlétünk legmélyén él a vágy a meghitt és szeretetteljes kapcsolat iránt.
A házasság rendeltetése, hogy betöltse ezt a szeretetvágyat.
Hisz szerelemmel szeretni ugyanaz, mint az esketési szertartás szavai:
jóban, rosszban, ínségben és bőségben, betegségben és egészségben, mindhalálig.
Ezt vállaljuk, ha szeretünk valakit, és házasságot akarunk kötni."

Kedves Látogatóm!

Ha van kedvenc verse, idézete, amely elhangozhat akár esküvői szertartáson is,
és szeretné itt látni az oldalon kérem, jelezze, küldje el és közzéteszem.
Szerkesszük együtt az oldal tartalmát, hogy minél többen örömüket leljék benne!

További verseket és idézeteket az esküvő és jubileum menüpontok oldalain is találhat.