Felső díszítőelem

Versek névadóra
- a szertartásvezetőtől -

Gárdonyi Géza

"A gyermek az öröm, a reménység.
Gyenge testében van valami virági,
ártatlan lelkében valami égi,

egész kedves valója olyan nekünk,
mint a tavaszi vetés:
ígéret és gyönyörűség."

Móra Ferenc
- Este -

Este van, este van,
Édesapa fáradt -
Aranyhajú lányom,
Te bonts nekem ágyat.

Szelíden te simítsd
Puhára a vánkost,
Ágyam szélire is
Te ülj ide már most.

Homlokomon a bú
Nagyon elborongott,
Kicsi száddal róla
Leheld el a gondot.

Virágfejecskédet
Hajtsd szivem fölébe,
Nevess éjszakára
Csillagot beléje.

Mesélj is majd egyet
Szegény apukádnak,
Úgy, mintha mesélnél
A hajas babádnak.

"Volt egy szegény ember
Nagy meseországba,
Nem volt mása, csak egy
Aranyhajú lánya..."

Szép Ernő

A lehetetlent is szabad lesz remélni,
meglátod,
hogy milyen érdekes lesz
élni!

Alsó díszítőelem

- Ami már csak szertartásvezetővel lehetséges -
Kisgyermek köszöntése: névadó szertartás
Úton van? Megszületett? Megünnepelné? Segíthetek?...

Névadó Ünnep

Kedves Látogatóm! Szeretettel köszöntöm weboldalamon! Amennyiben Ön leendő Édesanya / Édesapa, úgy szívből kívánok Önnek jó egészséget és sok örömöt gyermeke(i) születéséhez! Az újdonsült szülőknek szeretettel gratulálok és kívánok sok boldogságot, nem fogyatkozó szeretetet, kitartást... Hogy mit jelent egy kisgyermek érkezése, azt szükségtelen itt leírnom. Hiszen akinek gyermeke születik, mindenki másnál jobban ismeri azt a szavakba nem önthető boldogságot, amivel senki más nem ajándékozhatja meg, csak a saját gyermeke. Gyermeke megszületésének pillanatától - a nehézségek és fáradalmak ellenére is - a szülő élete ünneppé változik. De az ünnepi boldogság - természeténél fogva - arra vár, hogy megosszuk másokkal: elsősorban szeretteinkkel, de tágabb ismeretségünkkel, ismerősökkel és ismeretlenekkel ugyanúgy... Hazánkban ezt a célt/alkalmat - örvendetesen - elsősorban a keresztelő szolgálja.

Névadó Ünnep

Gyermekét megkereszteltetni azonban mégsem mindenkinek áll módjában. Akadálya lehet ennek - többek között - a szülő vallási meggyőződése, vagy valamely egyházjogi előírás. Ilyen helyzetben különösen is célszerű lehet, de - életkorától függetlenül - keresztelőt követően/megelőzően sem hanyagolható a kisgyermek köszöntése ünnepélyes keretek között ( névadó ) szűkebb vagy tágabb családi körben, anyakönyvvezető vagy szertartásvezető közreműködésével. Engedje meg, hogy a következő oldalakon ehhez ajánljak szíves figyelmébe néhány gondolatot tíz évi anyakönyvvezetői és öt évi szertartásvezetői munkám tapasztalatából.
Névadó kép 1 Névadó kép 2 Névadó kép 3 Névadó kép 4

Elérhetőségek:
Telefon: +3630/646-7747
e-mail:

Felső díszítőelem

Versek névadóra
-a szertartásvezetőtől -

Petőfi Sándor
- Fiam születésére -

Ide, ide fiamat kezembe,
Hadd szorítsam a szivemhez őt!
Mintha volnék újonnan teremtve,
Hogy éltemnek ifju lombja nőtt!

Üdvezellek, lelkem szép kis ága,
Üdvezellek, édes magzatom!
Sírásodnak bánatos zajába
Beleolvad örvendő dalom.

Kis parányom, milyen nagy örömmel
Állok itt és nézem képedet!
Kell-e még pap? örömkönnyeimmel
Keresztellek én meg tégedet.

Csillagász lett végre is belőlem,
Itten állok csillagom előtt,
Arcvonásit hosszasan szemlélem,
S találgatom a távol jövőt.

A reménynek nagy virágos fája,
Mit e csillag fénye fölmutat;
Csak ne szálljon kora dér reája,
Mely leszedné e virágokat.

Oh halál, te nem lész oly kegyetlen,
Hogy magaddal rántsd idő előtt;
Nem enyém lesz ő - tartsd ezt eszedben -
A hazának nevelem fel őt.

Úgye, úgye, kisfiam, ha majdan,
Én a sorbul kiöregedem,
Iparkodni fogsz túltenni rajtam,
Vagy betöltöd legalább helyem?

Vajha egykor ekkép szólanának,
Nem busulva sírom szélinél:
Meghalt! de nincs kára a hazának,
Nincs, mert lelke a fiában él.

"Oly aprók a kezek amelyek örökre elrabolják szívünket!"

Alsó díszítőelem